Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

1.7 Maatwerk op ondernemingsniveau

In een aantal cao-bepalingen staat dat de werkgever op ondernemingsniveau maatwerkafspraken kan maken of moet maken met instemming van de medezeggenschap. Het gaat om de volgende bepalingen:

 • Ontheffing cao (artikel 1.5)
 • Niet-groepsgebonden werk (artikel 2.1 lid 4)
 • Locaties voor oproepkrachten (artikel 3.5)
 • Beperking individueel recht op uitbreiding arbeidsovereenkomst (artikel 4.1 lid 9)
 • Manier van invoering van jaarurensystematiek (artikel 4.5 lid 2)
 • Toepassing van de arbeidstijdenwet (artikel 4.6)
 • Gratificatie (artikel 5.9)
 • Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer (artikel 6.5)
 • Vergoeding voor dienstreizen (artikel 6.6)
 • Vergoeding voor verhuiskosten (artikel 6.7)
 • Vergoeding voor mobiele apparatuur (artikel 6.8)
 • Vergoeding voor thuiswerk en telewerk (artikel 6.9)
 • Arbeidsomstandigheden (artikel 8.1)
 • Inclusief personeelsbeleid (artikel 8.2)
 • Gedragscode (artikel 8.3)
 • Beleid voor opleiding, scholing en loopbaan (artikel 9.1)
 • Beoordeling (artikel 9.3 lid 2)
 • Samenstelling van het bestuur van de onderneming (artikel 10.3)
 • Bij een reorganisatie (artikel 10.5)
 • Bij een fusie (artikel 10.6)
 • Handreiking rouw (artikel 7.10)