Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

9.8 De gelijkstellingscommissie

1.  Voldoet een kandidaat-medewerker niet aan de kwalificatie-eis voor één van de volgende functies?

 • Pedagogisch medewerker
 • Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
 • Pedagogisch coach
 • Gastouder in loondienst
 • Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau

Dan kan de werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). De werkgever vraagt de gelijkstellingscommissie dan of deze kandidaat met haar opleiding en (bij)scholing toch voldoet aan de kwalificatie-eis.

2.  De mogelijkheid om een gelijkstellingsverzoek in te dienen bij de gelijkstellingscommissie geldt ook voor houders van een kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat een houder van een kinderopvangorganisatie gelijkstelling kan aanvragen voor zichzelf. Dit kan zij doen voor de volgende functies:

 • Pedagogisch medewerker
 • Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
 • Pedagogisch coach
 • Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau

3.  In bijlage 8 staat:

 • Wie er in de gelijkstellingscommissie zitten.
 • Hoe de gelijkstellingscommissie te werk gaat.
 • Wat de gelijkstellingscommissie mag doen.