Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

9.6.3 Andere studenten formatief inzetten

1.  Volgt een student één van de volgende opleidingen?

  • Een mbo-opleiding anders dan de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of de derde leerweg (ovo) met een leer-arbeidsovereenkomst.
  • Een hbo-opleiding anders dan de duale leerroute.

En geeft deze opleiding (na afronding) bevoegdheid tot het werken als pedagogisch medewerker? Dan mag de werkgever haar in de volgende situaties formatief inzetten, als ze een arbeidsovereenkomst krijgt:

  • Als een pedagogisch medewerker ziek is.
  • Tijdens schoolvakanties van de student.

Hiervoor gelden dan wel de volgende voorwaarden:

  1. De student mag nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens de pauzes.
  2. Zit de mbo-student in het eerste leerjaar? Dan mag de werkgever haar niet inzetten.
  3. De werkgever mag de mbo-student alleen inzetten op de stagelocatie van de student.

2.  In het schema in bijlage 9 staat hoeveel de werkgever de student formatief mag inzetten. En welk salaris de student moet krijgen.