Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

9.6 Regels voor student-medewerkers

Maximaal een derde van het minimaal in te zetten aantal beroepskrachten op een locatie mogen pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers of stagiairs zijn. Dit staat in de Regeling Wet Kinderopvang. Deze regel geldt niet voor medewerkers die bezig zijn met een opleiding, maar al wel gekwalificeerd zijn om als pedagogisch medewerker te werken.

naar bovenkant pagina