Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

5.10 De pensioenregeling en pensioenpremie

1.  In het pensioenreglement van de Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (PFZW) staan de rechten en plichten van de werkgever en de medewerker met betrekking tot pensioen. Hierin staat ook hoe PFZW de jaarlijkse pensioenpremie bepaalt.

2.  Verdeling pensioenpremie tussen werkgever en medewerker tot 1 januari 2022
(vervalt per 1 januari 2022)

    2.1 De medewerker betaalt een deel van de pensioenpremie. De werkgever houdt dit deel in op het salaris van de medewerker.

Welk deel van de pensioenpremie betaalt de medewerker? Vanaf 1 januari 2021 geldt daarover het volgende:

a.  Voor het ouderdoms- en partnerpensioen betaalt de medewerker 11,23% van de pensioengrondslag.
b.  Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt de medewerker geen premie.

De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover de medewerker pensioen opbouwt. De pensioengrondslag staat in het pensioenreglement van PFZW.

     2.2 De medewerker en de werkgever betalen sinds 1 januari 2011 elk een even groot deel van de wijziging van de premielast. Cao-partijen berekenen jaarlijks de nieuwe verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en medewerker met het rekenprogramma van PFZW.

3. Verdeling pensioenpremie tussen werkgever en medewerker vanaf 1 januari 2022

    3.1 De medewerker betaalt een deel van de pensioenpremie. De werkgever houdt dit deel in op het salaris van de medewerker. De pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover de medewerker pensioen opbouwt. De pensioengrondslag staat in het pensioenreglement van PFZW.

Welk deel van de pensioenpremie betaalt de medewerker? Vanaf 1 januari 2022 geldt daarover het volgende.

Ouderdoms- en partnerpensioen
De medewerker en de werkgever betalen allebei een even groot deel van de premie voor het ouderdoms- en partnerpensioen (OP -premie). Ze betalen allebei dus 50% van de OP-premie.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Cao-partijen berekenen jaarlijks de nieuwe verdeling van de arbeidsongeschiktheidspremie (AP-premie) tussen medewerker en werkgever. Hierbij is de afspraak dat de medewerker en de werkgever allebei een even groot deel van de wijziging van de premielast betalen.

     3.2 ​​​​​​​PFZW maakt ieder jaar in december de pensioenpremies voor het nieuwe jaar bekend. Daarna maken cao-partijen de verdeling van de pensioenpremies voor het nieuwe jaar bekend.

 

Links & Tools

naar bovenkant pagina