Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanvullend bewijs categorie A2 groep 3

Valt jouw diploma onder categorie A2 groep 3? En wil je werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang? Dan heb je naast je diploma nog een aanvullend bewijs nodig. Dit aanvullend bewijs behaal je door het volgen van een scholing.

Bekijk de scholingen

In de tool branche-erkende scholing kun je verder filteren op inhoud, duur, kosten, locatie, etc. Zo zie je snel welke opleiding je kunt volgen en welke het beste bij jou past!

De lijst met scholingen bevat alle scholingen die gelden als aanvullend bewijs voor categorie A2 groep 3. Er staan veel scholingen op de lijst, maar je hoeft er maar één te volgen om te kwalificeren voor de dagopvang en peuteropvang. Heb je een scholing uit de lijst behaald? Dan mag je werken als pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Doe altijd eerst de Diplomacheck

Wil je weten of je diploma direct kwalificeert of dat er aanvullend bewijs nodig is? Vul je diplomanaam in en je weet het meteen. Geldt er voor jou een overgangsregeling? Dan is een aanvullend bewijs misschien niet nodig.

Ga naar de Diplomacheck

Wil je zeker weten of je onder deze categorie valt?

Staat jouw diploma in de onderstaande lijst? Dan heb je naast je diploma nog een aanvullend bewijs nodig voordat je kan werken als pedagogisch medewerker in kinderopvang. Dit aanvullend bewijs behaal je door het volgen van een scholing uit dit overzicht.

Diploma's die onder categorie A2 groep 3 vallen

Mbo-niveau 3
 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Begeleider specifieke doelgroepen
 • Gehandicaptenzorg GHZ
 • Maatschappelijk Verzorgende IG-plus
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker (van stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorg)
 • Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Mbo-niveau 4
 • Agogisch medewerker ggz
 • Cultureel Werk
 • Kultureel Werk
 • Maatschappelijk zorgprofessional plus
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Medewerker volwassenenwerk
 • Opleiding heilpedagogisch groepsleider
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Werker
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde Z
 • Z-verpleegkunde

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Associate Degree
 • Sociaal werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede context
 • Didactisch Educatief Professional

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Hbo-bachelor
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • Kultureel Werk
 • Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Wil je alleen in de buitenschoolse opvang werken?

Kijk dan of je diploma ook onder categorie B2 valt. Die lijst van aanvullende bewijzen bevat kortere scholingen waardoor je sneller kwalificeert. Bekijk categorie B2.

Zie ook

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!