Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tips & tricks Onderzoek en cijfers

10 manieren om instroom te vergroten

3 jun 2019

De personeelstekorten in de kinderopvang zijn een feit. Welke manieren zijn er om nieuwe medewerkers te werven? In dit onderzoek zetten we 10 manieren op een rij. Van het inzetten van ambassadeurs en beter profileren tot samenwerken met onderwijs? Bekijk ze allemaal.

 10 manieren om instroom te vergroten in kinderopvang

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang heeft Kinderopvang werkt! een verdiepend onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Een casestudie bij twintig organisaties. Wat zijn oorzaken van de krapte op de arbeidsmarkt in de kinderopvang? Wat voor oplossingen bedenken organisaties om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken? En wat levert dat op?

Bekijk ook: 5 manieren om uitstroom te beperken

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!