Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat kan ik doen als een werkgever zich niet aan de Cao Kinderopvang houdt?

Als een werkgever de cao mogelijk niet goed toepast, dan kun je dit melden bij het ‘Meldpunt naleving Cao Kinderopvang’ via een digitaal meldingsformulier. Let op: de melding moet wel gaan over een situatie die meerdere medewerkers of het hele personeel raakt.

Lees meer over het Meldpunt naleving Cao Kinderopvang.
Of ga direct naar het Meldingsformulier naleving Cao Kinderopvang.

Een geschil tussen één medewerker en de werkgever kun je melden bij de Commissie van Geschillen. Meer informatie over de Commissie van Geschillen vind je in hoofdstuk 11 van de Cao Kinderopvang.