Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

In de Cao Kinderopvang staat de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hier staat waar je aan moet voldoen om te mogen werken als pedagogisch beleidsmedewerker/coach of pedagogisch coach. 

Er zijn twee mogelijkheden om aan deze kwalificatie-eis te voldoen: 

A. Direct kwalificeren met een specifiek diploma uit diplomagroep A1 t/m A5 van 13.2 kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.   

B. Een diploma op minimaal mbo-niveau 4 dat zonder aanvullend bewijs kwalificeert voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang of een diploma van een docentenopleiding op hbo-niveau 
én 
een schriftelijk bewijs van een gevolgde erkende scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching