Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Verzuim

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Pedagogisch medewerkers bekijken de planning op iPad.

Hoeveel procent van de medewerkers in kinderopvang heeft verzuimd? En wat is de gemiddelde verzuimduur? De meest actuele cijfers en het jaarlijks gemiddeld verzuimpercentageĀ vind je in de nieuwe factsheet.

Verzuim kinderopvang mei 2022

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact met ons op!

Johan Siegert foto

Meer weten? Neem contact met ons op!