Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Verzuim

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Wil je weten hoe effectief je verzuimbeleid is? Of ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van de landelijke cijfers? Bekijk hier de meest actuele verzuimcijfers.

Pedagogisch medewerkers bekijken de planning op iPad.

Verzuim in kinderopvang

Hoeveel procent van de medewerkers in kinderopvang heeft verzuimd? En wat is de gemiddelde verzuimduur? De meest actuele cijfers en het jaarlijks gemiddeld verzuimpercentage vind je in de nieuwe infographic van januari 2023. Zo is het verzuim in het derde kwartaal van 2022 gedaald van 7,7 procent naar 7,3 procent. Wel ligt dit percentage nog steeds iets hoger dan de 6,5 procent in dezelfde periode vorig jaar. 

Factsheet verzuim kinderopvang december 2023

Handige links

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!