Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er met openstaande plus-uren aan het einde van het jaar?

Als een organisatie de jaarurensystematiek gebruikt, geldt het volgende:

Werkgever en medewerker maken samen afspraken over de compensatie van deze uren: in de vorm van vrije tijd of geld. Wanneer de medewerker hiervoor geen keuze maakt dan stelt de werkgever na afloop van het kalenderjaar vast wanneer de extra gewerkte uren in de vorm van doorbetaald verlof worden genoten. Min-uren aan het einde van het kalenderjaar zijn voor rekening van de werkgever. Zie artikel 4.5 lid 5 en 6 van de Cao Kinderopvang. Of kijk voor meer informatie in de brochure Jaarurensystematiek.

Als niet gewerkt wordt met de jaarurensystematiek, zie dan artikel 4.2 lid 5 van de Cao Kinderopvang voor extra gewerkte uren.