Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er als een pedagogisch medewerker van werkgever verandert?

Bij de overstap naar een andere werkgever binnen kinderopvang geldt de kwalificatie-eis volgens de cao die op dat moment geldt, inclusief overgangsregelingen.