Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is een gelijkstellingsverzoek?

Een gelijkstellingsverzoek is een schriftelijk verzoek van een werkgever aan de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). Met zo’n verzoek beoordeelt de commissie of een (kandidaat-)medewerker zonder kwalificerend diploma toch aan de kwalificatie-eis voldoet.  

De werkgever kan een verzoek voor gelijkstelling voor deze functies indienen:  

  • pedagogisch medewerker 
  • pedagogisch medewerker bso/nso 
  • pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  • gastouder in loondienst of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau 

De werkgever ontvangt een schriftelijk bewijs als de gelijkstelling is verleend. De (kandidaat-)medewerker ontvangt een afschrift ervan.  

De medewerker kan daarna wisselen van werkgever. Dit heeft geen invloed op de afgegeven gelijkstelling.

Bekijk meer informatie over het gelijkstellingsverzoek in kinderopvang