Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker?

Om te mogen werken als pedagogisch medewerker moet de medewerker voldoen aan de kwalificatie-eis. Dit staat in de Cao Kinderopvang. Dit kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een EVC-branchecertificaat, een aanvullend bewijs naast haar diploma of via een gelijkstellingsverzoek. Daarbij is er een verschil tussen dagopvang en peuteropvang en buitenschoolse opvang. Ook heeft de medewerker te maken met de taaleis vanaf 2025 en een extra scholing als zij op de babygroep of voorschoolse educatie-groep (ve-groep) staat.

Gebruik de Diplomacheck en het Stappenplan kwalificatie pedagogisch medewerker om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk ook het branche-erkende scholingsaanbod voor werken met 0-jarigen in de tool Branche-erkende scholing en aanvullende bewijzen.