Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voldoet de medewerker aan de specifieke scholing voor voorschoolse educatie?

In de Cao Kinderopvang staat het volgende over de specifieke scholing voorschoolse educatie (ve-scholing):

  • Zij heeft één module gevolgd binnen een beroepsopleiding vanaf mbo niveau 3 over het verzorgen van voorschoolse educatie

of

  • zij heeft een bewijs dat een scholing is afgerond: met gunstig gevolg, die minimaal 12 dagdelen duurde, die specifiek gericht was op kennis en vaardigheden voor het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie

of

  • zij is vóór 1 januari 2018 gestart met specifieke ve-scholing en heeft deze vóór 1 januari 2020 afgerond.

Benieuwd of het certificaat/diploma van de medewerker hieraan voldoet?

Als cao-secretariaat kunnen wij hier geen antwoord op geven. Dit komt omdat de regeling een ministeriële regeling is en niet uit de cao komt. Voor vragen kun je terecht bij de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij voeren samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal werk Nederland het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie uit. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden.