Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tijdelijk besluit universitaire bachelors en hbo- of universitaire masters

Een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master die inhoudelijk te maken heeft met pedagogiek en ontwikkelingsgericht werken kwalificeert vanaf 1 januari 2022 tijdelijk met aanvullende eisen voor de functie van pedagogisch medewerker. Het gaat hier om studenten en afgestudeerden.

Hr-medewerkers en leidinggevenden kinderopvang

Een volledig overzicht van de aanvullende eisen vind je in het besluit over de tijdelijke verruiming van de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker. Het tijdelijk besluit loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 en vind je onderaan deze pagina.

Aanvullende eisen

Je draait minimaal boventallig mee op de groep, neemt kennis van een aantal beleidszaken en werkinstructies en volgt een vakinhoudelijke scholing naar keuze. Deze activiteiten duren in totaal minimaal vijftig uur. De werkgever legt schriftelijk in een plan vast hoe je die vijftig uur vormgeeft.

Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang

Tijdens de looptijd van het besluit wordt er gekeken naar de gevolgen ervan. Dit gebeurt onder andere met behulp van een monitor. Het invullen van deze monitor is een verplicht onderdeel. Met de monitor breng je je eigen competenties in kaart. Dit gebeurt bij de start van de arbeidsovereenkomst en een jaar na indiensttreding.

Naar de monitor

Toegevoegde diplomagroepen

Hieronder vind je de lijst met diploma’s die vallen onder de diplomagroepen A3 en A4. Deze diploma’s zijn met dit tijdelijk besluit aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker toegevoegd.

Als in een tussentijds besluit diploma’s aan deze lijst worden toegevoegd, vind je die ook hier terug.

Diplomagroep A3: Diploma/getuigschrift/graad van universitaire opleiding op bachelorniveau in:

 • Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Pedagogiek
 • Pedagogische en andragogische wetenschappen
 • Pedagogische wetenschappen
 • Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde
 • Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs
 • Psychologie, afstudeerrichting Biologische psychologie
 • Psychologie, afstudeerrichting Cognitieve psychologie
 • Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelings- en onderwijspsychologie
 • Psychologie, specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologie, specialisatie Ontwikkelingspsychologie en Levenslooppsychologie

Diplomagroep A4: Diploma/getuigschrift/graad van een master (hbo of universitair) in:

 • Child and Educational Studies
 • Child Development and Education
 • Education
 • Education and Child Studies
 • Educational Needs
 • Educational Science: Learning in Interaction
 • Educational Sciences: Normal and Deviant Patterns of Attachment and Self Regulated Learning
 • Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development
 • Expertleerkracht Primair Onderwijs
 • Gezondheidszorgpsychologie, specialisatie/track Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Hogere kaderopleiding pedagogiek
 • Jeugdpsychologie
 • Jeugdstudies
 • Jeugdzorg
 • Kinder- en jeugdpsychologie
 • Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie
 • Leraar Speciaal Onderwijs
 • Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
 • Onderwijspedagogiek
 • Orthopedagogiek
 • Orthopedagogiek: Gezin en gedrag
 • Pedagogiek
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Pedagogy and Education
 • Psychologie, specialisatie/track Klinische Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologie, specialisatie/track Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologie, specialisatie/track Developmental Psychology
 • Psychologie en Geestelijke gezondheid, masterprogramma Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
 • Psychologie, specialisatie/track Child and Adolescent Psychologie
 • Psychologie, specialisatie/track Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
 • Psychologie, masterprogramma Clinical Child and Adolescent Psychology
 • Special Educational Needs
 • Toegepaste Psychologie voor Professionals, specialisatie Kinder- en Youth, Education and Society

Handige links