Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar

Welke diploma’s zijn nodig voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Die informatie vind je in de kwalificatie-eis voor deze functie. En bij welke opleidingsachtergrond nog een bewijs van aanvullende scholing nodig is op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Dat kan een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel zijn. Of een branche-erkende scholing.

Portret van spelend kind met ballon in haar hand

Minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel 

Wil je weten of een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel voldoet als bewijs van aanvullende scholing? Bekijk dan het overzicht onderaan de pagina bij de handige links.  

Branche-erkende scholing 

De cao-partijen hebben het scholingsaanbod vastgesteld. Dat aanbod voldoet aan de criteria voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar.  

  • Bekijk het branche-erkende scholingsaanbod in de tool Branche-erkende opleidingen en trainingen Kinderopvang.
  • De criteria staan in het ‘Servicedocument branche-erkende scholing'. Deze informatie kun je ook vinden bij onderdeel B van de Kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

Informatie voor aanbieders van scholing  

Opleiders kunnen een aanvraag indienen om scholing op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar in aanmerking te laten komen voor branche-erkenning voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Vraag het aanmeldformulier aan bij caokinderopvang@fcb.nl. Dan ontvang je informatie over het aanleveren van de benodigde documenten en gegevens. Kijk alvast naar het Servicedocument Branche-erkende scholing. 

Handige links