Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Op weg naar de best passende kandidatenreis voor (zij-)instromers

Als werkgever in kinderopvang is het belangrijk om te begrijpen wat potentiële medewerkers motiveert en hoe je ze kunt behouden. Kinderopvang werkt! heeft daarom onderzoek gedaan naar overwegingen van potentiële (zij-)instromers om in kinderopvang te gaan werken. Welke motieven en ervaringen spelen een rol? En wat kunnen we hiervan leren? Ontdek de resultaten in dit artikel.

Medewerkers kinderopvang bekijken samen boek

Oriëntatiefase: organiseer een meeloopdag  

Uit het onderzoek blijkt dat zij-instromers niet altijd een compleet beeld hebben van het werk als pedagogisch medewerker. Sommigen denken vooral aan verzorging en knutselen, terwijl bijvoorbeeld ook sportieve activiteiten bij het werk horen. Ook geven hbo’ers aan dat ze werken in kinderopvang overwegen als (bij-)baan, maar dat zij onvoldoende weten over bijvoorbeeld de vereisten. Huidige medewerkers adviseren dan ook vaak om potentiële medewerkers een dag te laten meelopen. Zo kunnen zij zien wat het werk inhoudt, ervaren hoe het is om met kinderen te werken, en de diverse kanten van het vak ontdekken. 

Werving en selectie: zet de juiste platformen in

Er is soms sprake van een ‘mismatch’ tussen de gebruikte platformen voor werving en selectie. Werkgevers zetten platformen in die niet altijd aansluiten bij de bronnen die werkzoekenden gebruiken. De mbo-doelgroep maakt bijvoorbeeld weinig gebruik van LinkedIn. Zo gaf een respondent aan: “Mijn vriendinnen zitten niet op LinkedIn, terwijl ze best aan de slag willen in kinderopvang." Daarnaast vinden huidige medewerkers het waarborgen van de kwaliteit in kinderopvang belangrijk; ze willen graag dat hiermee rekening wordt gehouden bij het aantrekken van nieuw personeel.

Overwegingen werken in kinderopvang: vergroot gevoel van trots   

Uit de kwantitatieve trendmonitor van ons onderzoek naar de kandidatenreis blijkt dat er voldoende aanleidingen zijn om in kinderopvang te gaan werken. Denk bijvoorbeeld aan actieve betrokkenheid, dankbaarheid van het werk met maatschappelijke impact en de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Deze ‘beroepstrots’ komt ook terug in de nieuwe campagne van Kinderopvang werkt! voor werkzoekenden: kleine stappen, grote dromen

5 redenen en 5 drempels werken in kinderopvang
De top 5 redenen en 5 drempels om in kinderopvang te werken

Drempels om te switchen naar een baan in kinderopvang lopen uiteen. Sommige potentiële zij-instromers zien het als een grote verantwoordelijkheid om met kinderen te gaan werken. Het is niet 'zomaar' een baan, werkend in kinderopvang draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd beschouwen sommige potentiële zij-instromers deze verantwoordelijkheid als (te) groot of spannend.

Verder blijken personeelstekort en werkdruk voor sommige geïnteresseerden een drempel om als pedagogisch medewerker te solliciteren. Uit de trendmonitor blijkt echter dat het helpen oplossen van personeelstekort ook juist kan motiveren voor kinderopvang. Net als de noodzaak van het werk voor de maatschappij. Ook zijn sommigen bang dat hun salaris minder wordt of dat het werken met kinderen niet uitdagend genoeg is. Dat laatste geldt vooral voor de hbo+-doelgroep. Zij voelen zichzelf veelal overgekwalificeerd. Het is belangrijk dat met name hbo’ers doorgroeimogelijkheden of uitdagingen zien.

Inwerkperiode: zorg voor goede balans in begeleiding 

Een goede, bereikbare begeleiding in de inwerkperiode is cruciaal voor het succes van nieuwe medewerkers en stagiairs. Startende medewerkers en stagiairs ontvangen graag feedback en complimenten. Dit is belangrijk om hun vertrouwen te vergroten en ze te verleiden om toe te treden of te blijven werken in kinderopvang. Ook zijn heldere verwachtingen en een goede balans tussen structuur en vrijheid van groot belang. Kleinere organisaties lijken hierin aantrekkelijker vanwege de korte lijntjes en snelle onderlinge band. 

Voor reguliere instromers is de stage in veel gevallen een ‘make it or break it’-moment, waarbij gebrek aan passende begeleiding of aandacht het risico op afbreuk vergroot. Vaak dient de stage als opstap naar een baan, maar doorstroom vanuit de opleiding is niet vanzelfsprekend: voor sommigen is de opleiding ‘slechts’ en opstapje richting een vervolgopleiding. Dit zijn bijvoorbeeld kandidaten die een vervolgopleiding willen starten op het gebied van pedagogiek of psychologie. Hier ligt een kans voor werkgevers om deze groep toch - tijdelijk of deels - te behouden voor werken in kinderopvang.

Focuspunten kandidatenreis kinderopvang
Kandidatenreis kinderopvang: focuspunten

Behouden van medewerkers: focus op tijd met de kinderen

In de laatste fase van de kandidatenreis zien we dat pedagogisch medewerkers hun tijd zoveel mogelijk willen besteden aan de kinderen zelf. Voor huidige medewerkers is dit ook een van de belangrijkste redenen om bij hun huidige werkgever te blijven. Andere factoren voor het behoud van medewerkers zijn: bijdragen  aan de ontwikkeling van kinderen, afwisseling van werkzaamheden, waardering van ouders en leidinggevende, en de onderlinge band in het team. Andere zaken, zoals de afwasmachine uitruimen, bedden verschonen, schoonmaken en administratie, zorgen ervoor dat de aandacht voor de kinderen noodgedwongen afneemt. Het toevoegen van groepshulpen noemen meerdere pedagogisch medewerkers als passende oplossing. Dit biedt bovendien groeikansen voor medewerkers. 

Vertrekredenen bij de huidige werkgever variëren, waaronder de onvoldoende stabiliteit door de regelmatige inzet van zzp'ers, uitzendkrachten en invallers. Soms is de ervaring dat invallers onvoldoende band met kinderen hebben. Daarnaast worden als redenen genoemd: de werkdruk en dat werken met kinderen fysiek zwaar kan zijn. 

Meer weten over de uitkomsten van het onderzoek?

Lees het eindrapport over de kandidatenreis in kinderopvang

Het onderzoek naar de kandidatenreis is op verzoek van Kinderopvang werkt! uitgevoerd door Sparkey, het hr-onderzoeksteam van Motivaction. Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

  1. Kwalitatief onderzoek met diverse focusgroepen. Focusgroepen bieden de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over drijfveren, wensen, behoeften en ervaringen, het beeld van werken in kinderopvang en de overwegingen en barrières om dat te doen.
  2. Deskresearch voorafgaand aan de focusgroepen naar reeds beschikbare cijfers en onderzoeken.
  3. Kleine kwantitatieve trendmonitor na de focusgroepen. In deze trendmonitor hebben 1.015 werkenden (Nederlandse beroepsbevolking) de uitkomsten uit de focusgroepen ‘getoetst’ en aangevuld, via vragen naar triggers en drempels om wel/niet in kinderopvang te werken.