Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waardevol campagnejaar 2022 'Kinderopvang dankzij jou'

2 jan 2023

In 2022 wisten we nog meer mensen te interesseren voor een baan of opleiding in kinderopvang. We bereikten in dit jaar 5.287.005 mensen met 38 online campagne-uitingen. 104.248 mensen bezochten de website, 49.625 mensen raadpleegden de vacaturezoeker. Dit was nooit gelukt zonder alle medewerkers die hun persoonlijke verhaal deelden over werken in kinderopvang. Tijdens de Dag van de Pedagogisch medewerker en rond de kerst werd traditioneel de waardering geuit naar alle medewerkers. Wat een toppers!

Chardina van Straalen

Speciale campagne voor jongeren

Dit jaar is de campagne aangepast speciaal voor jongeren. Met korte video’s, verhalen, hapklare informatie en tools bereikten we derde- en vierdejaarsstudenten met een sociale hbo-opleiding. Om hen enthousiast te maken voor de leukste bijbaan die er is. Ook richt de campagne zich met eigentijdse middelen op studiekiezers. Zo willen we bijdragen aan voldoende instroom in de toekomst.

Kinderopvang Jaaroverzicht 2022
Bij Handige link hieronder kun je de links in deze afbeelding aanklikken.

Online campagnes voor verschillende doelgroepen

De online campagnes voor herintreders en zij-instromers op Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn zijn dit jaar vernieuwd. Met succes! 25.988 mensen lazen de verhalen en bekeken de vlogs. En 11.793 mensen klikten door naar de vacatures van de kinderopvangorganisaties die allemaal verzameld zijn in de vacaturezoeker. Steeds meer zij-instromers weten de branche kinderopvang te vinden. 

De koplopers

In 2022 kwam ook de koplopersgroep bijeen. Met twintig kinderopvangorganisaties die actief betrokken zijn bij de campagne en het uitdragen ervan. Samen doken we de wereld van de jongeren in. Om ook hen te interesseren en te behouden voor onze mooie branche. 

Waardering

Centraal in de campagne staat de waardering voor de huidige medewerkers in kinderopvang. Ook dit jaar was er een video voor alle kinderopvangtoppers tijdens de Dag van de Pedagogisch medewerker. En met de dankzij jou-kerstboodschap kregen alle medewerkers een blijk van waardering met een knipoog. De kerstboodschap werd maar liefst 60.289 keer bekeken. 

Start imago- en wervingscampagne

In januari 2020 startte Kinderopvang werkt! de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Om nieuwe medewerkers te werven en de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. Naast werving en versterken van de beroepstrots wil de campagne het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar maken. 2022 was het derde campagnejaar. 

Handige link

Meer weten? Neem contact op!

Hélène Arons

Meer weten? Neem contact op!