Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tijdelijk besluit universitaire bachelors en masters wordt structureel

22 sep 2023

Cao-partijen hebben besloten de ‘tijdelijke aanvulling kwalificerende diploma’s universitaire bachelors en masters’ die loopt tot 31 december 2023, structureel te maken.

Cao Kinderopvang logo vierkant

Dit besluit is genomen op basis van de positieve uitkomsten van de evaluatie van deze aanvulling. Met behulp van een monitor zijn de medewerkers over een langere periode gevolgd. Uit de monitor bleek dat bij iedere medewerker de beheersing van de competenties is toegenomen.

Iedereen die volgens het huidige tijdelijke besluit kwalificeert, blijft kwalificeren.

De aanvullende eisen wijzigen per 1 januari 2024. De monitor vervalt dan en de aanvullende eisen worden algemener geformuleerd.

Het besluit wordt verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de Cao Kinderopvang.

Met het oog op eventuele wisseling van werkgever en controleerbaarheid, raden wij werkgevers aan vast te leggen hoe er aan de uitvoering van de voorwaarden voor de medewerker met een universitaire bachelor of master is voldaan.

Download besluit van 21 september 2023:

Tijdelijk besluit universitaire bachelors en masters wordt structureel