Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Met extra inzet aan de slag met duurzame inzetbaarheid

5 sep 2023

Behoud en duurzame inzetbaarheid staan hoog op de agenda bij sociale partners door de tekorten op de arbeidsmarkt en zeker ook vanuit goed werkgeverschap. Tot en met medio 2024 maakt Kinderopvang werkt! gebruik van een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Hiermee kunnen we knelpunten nog gerichter aanpakken. Kinderopvang werkt!, Jeugdzorg werkt! en Sociaal Werk werkt! hebben hiervoor samen een activiteitenplan opgesteld.

fysieke belasting arbocatalogus

Activiteiten duurzame inzetbaarheid 
De activiteiten binnen MDIEU helpen werkgevers, leidinggevenden en medewerkers de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. In de periode tot en met zomer 2023 zijn de eerste activiteiten uitgevoerd en voorbereidingen getroffen voor de aankomende activiteiten. Vanaf september tot en met zomer 2024 zullen gefaseerd de activiteiten aangeboden worden aan de branche, zoals bijvoorbeeld Het Goede Gesprek voor werkgevers en werknemers.

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers. Het faciliteren van Het Goede Gesprek tussen een medewerker en haar leidinggevende is hiervoor heel belangrijk. Dat gaat om thema’s als ontwikkeling, mobiliteit, werkdruk en alle mogelijkheden die de cao biedt. Dit is de reden dat Het Goede Gesprek centraal staat in onze aanpak. Het Goede Gesprek gaat over het organiseren en voeren van gesprekken volgens bepaalde principes. Het helpt om de eigen regie van medewerkers in kinderopvang te versterken. 

Duurzaam werk(t)! 
De activiteiten zijn onderdeel van het totale aanbod van Kinderopvang werkt! en worden gefaseerd uitgevoerd. Je vindt ze dus terug op onze website, nieuwsbrief en tijdens bijeenkomsten. 
 
Voorbeelden van onze activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 
Het activiteitenplan bevat veel verschillende projecten die naadloos op elkaar aansluiten. Een voorproefje van wat er al beschikbaar is op het gebied van duurzame inzetbaarheid: 

 
Wat is MDIEU?  
MDIEU is een groot subsidieprogramma vanuit het ministerie van SZW gericht op duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor alle sectoren, met meerdere aanvraagronden, vooral op sectorniveau. Er zijn al drie aanvraagronden geweest en er komen er nog twee aan. Vanaf september 2023 kunnen ook individuele organisaties een aanvraag indienen. Deze aanvraagmogelijkheid is vooral bedoeld als er vanuit een branche geen aanvraag is gedaan, of als een organisatie heel andere problematiek kent. 

Ben jij al bezig met duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Goed nieuws! Waarschijnlijk sluit dat goed aan op wat Kinderopvang werkt! voor de branche uitvoert. Het scheelt je dus veel tijd en geld om gebruik te maken van het gratis aanbod van Kinderopvang werkt!. 

Wil je meer weten en ben je werkgever in kinderopvang, neem dan contact met ons op via mdieu@fcb.nl  

Het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Kinderopvang werkt!, Jeugdzorg werkt! en Sociaal Werk werkt! wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.