Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Masterclass 'Aan de slag met werkdruk en werkplezier'

28 jul 2023

Ben jij in je organisatie al langere tijd bezig met werkdruk en werkplezier? Wil je reflecteren op je aanpak en inzicht krijgen in hoe je deze verder uitbouwt en versterkt? En wil je weten hoe je collega’s en teams echt in beweging krijgt? Kom dan naar de online masterclass 'Aan de slag met werkdruk naar werkplezier'!

Van werkdruk naar werkplezier

De masterclasses hebben plaatsgevonden in 2023. Momenteel zijn er nog geen nieuwe masterclasses ingepland.

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met het maken en uitvoeren van een concreet plan van aanpak voor werkdruk en werkplezier. Een plan van aanpak dat bij jouw organisatie past. In het eerste deel van de masterclass krijg je hier inspiratie en bouwstenen voor. Vervolgens ga je voor je eigen organisatie aan de slag, waarbij je gebruik kunt maken van persoonlijke coaching en feedback.

Voor wie

De masterclass is voor ervaren hr-adviseurs, managers en directieleden die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het beleid rondom werkdruk en werkplezier. Samen met elf anderen ga je met een ervaren expert op het gebied van werkplezier en werkdruk, van De Goede Praktijk, aan de slag.

Gratis, maar niet vrijblijvend

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. We verwachten van deelnemers dat zij tijdens en na afloop van de masterclass bereid zijn hun best practices beschikbaar te stellen. Ook is het belangrijk dat er commitment is vanuit de organisatie en jij als deelnemer tijd, invloed en mandaat hebt om ook écht in je organisatie aan de slag te gaan.

Kinderopvang werkt! organiseert deze online masterclass en De Goede Praktijk voert hem uit.

Ervaringen van deelnemers

Ben je benieuwd naar de ervaringen van anderen die je voorgingen? Lees de interviews met Kerty Jacobs van Humankind en Mascha van Mook van kinderdagverblijf De Bloemenkinderen.

En lees het interview met Aukje van den Bent. Zij ontwikkelde met trainingsbureau De Goede Praktijk de masterclass.