Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Inspectie controleert arbobeleid in sector kinderopvang

10 jul 2023

Werkgevers stellen een arbobeleid op om te voorkomen dat het personeel iets overkomt. Dit beleid draagt bij aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Het opstellen hiervan is verplicht in Nederland. Binnenkort controleert de Arbeidsinspectie het arbobeleid bij een groot aantal organisaties in de sector zorg en welzijn, waaronder kinderopvang. Wat kun je verwachten?

arbocatalogus bedrijfshulpverlening bedrijfsnoodplan

De controle

De Arbeidsinspectie controleert drie documenten. Deze documenten vormen de basis van het arbobeleid. Het gaat om:

  • Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): de risico’s voor medewerkers op een rij
  • Een plan van aanpak voor deze risico’s: maatregelen om de risico’s te voorkomen of beheersen
  • Het basiscontract: werkzaamheden die de arbodienst of bedrijfsarts verricht om jouw werknemers gezond te houden

De procedure  

In de eerste week van september 2023 stuurt de Arbeidsinspectie een schriftelijk verzoek om de actuele documenten op te sturen. Organisaties die dit verzoek ontvangen, krijgen drie maanden de tijd om de documenten te digitaliseren en op te sturen.

De aangeleverde stukken worden gecontroleerd op volledigheid en inhoud. Is alles in orde? Dan voorkom je een boete. Heb je niet alle documenten aangeleverd? Dan komt er een inspecteur de arbeidsomstandigheden ter plaatse inspecteren.

Risicomonitor voor RI&E en plan van aanpak

De Risicomonitor is het branchespecifieke instrument om de RI&E uit te voeren. Met de Risicomonitor breng je in kaart welke risico’s jouw medewerkers lopen en welke maatregelen je al hebt genomen (met onderbouwing) of moet nemen om deze risico’s te verminderen of te voorkomen. Deze maatregelen wijs je toe aan een medewerker met een deadline wanneer deze uitgevoerd/afgerond is. Dat is het plan van aanpak.

Je kunt zelf een RI&E opstellen of gebruikmaken van de branchespecifieke Risicomonitor. Een kerndeskundige (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygienist of arbeids-en organisatiiedeskundige) kan ondersteuning bieden en dient de RI&E te toetsen. Als je gebruik maakt van de Risicomonitor en maximaal 25 medewerkers in dienst hebt, hoef je de RI&E niet te laten toetsen.

De kosten voor het gebruik van de Risicomonitor zijn € 50,- per jaar.
Lees meer over de Risicomonitor of meld je direct aan.

Arbowet en risico-inventarisatie en -evaluatie

De Arbocatalogus als leidraad

In de Arbocatalogus vind je manieren, goede voorbeelden en praktische handleidingen voor gezond en veilig werken. De Arbocatalogus Kinderopvang is goedgekeurd door de inspectie.  

Werk je met deze Arbocatalogus? Dan weet je dat je voor deze onderwerpen voldoet aan de wettelijke normen. De Inspectie SZW gebruikt deze namelijk als referentiekader.

Naar de Arbocatalogus