Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach is verantwoordelijk voor het pedagogische beleid binnen een kinderopvangorganisatie. Ook coacht en stimuleert zij pedagogisch medewerkers. Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach moet aan de kwalificatie-eis voldoen. Dit kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een aanvullende scholing naast haar diploma of via een gelijkstellingsverzoek.