Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach is verantwoordelijk voor het pedagogische beleid binnen een kinderopvangorganisatie. Ook coacht en stimuleert zij pedagogisch medewerkers. Een pedagogisch beleidsmedewerker/coach moet aan de kwalificatie-eis voldoen. Dit kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een aanvullende scholing naast haar diploma of via een gelijkstellingsverzoek.