Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Investeren in ontwikkeling van pedagogisch medewerkers? Vraag subsidie aan!

Blijvend werken aan ontwikkeling is heel belangrijk voor de kwaliteit van werk, werkplezier en behoud van medewerkers binnen kinderopvang. Ontwikkeling kost tijd en geld. Om dit te stimuleren, zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Wij informeren je graag over subsidiemogelijkheden.

arbocatalogus werkdruk werkplezier vergroten

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 1 juni 2023.

Lees meer over de subsidie mbo-praktijkleren bij RVO

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 2 juni 2023.

Lees meer over de subsidieregeling bij RVO

STAP-subsidie voor branche-erkende scholing

Het STAP-budget van maximaal € 1.000,- is er voor iedereen die (branche-erkende) scholing wil volgen. Handig voor wie zich wil laten (her)registeren, zich verder wil ontwikkelen of om een certificaat of erkenning te krijgen voor competenties die iemand al heeft. Er zijn vaste aanvraagperiodes en je vraagt de STAP-subsidie aan via het UWV-portaal.

In principe starten de volgende STAP-aanvraagtijdvakken in 2023 op 3 juli,  4 september en 1 november. Let op: omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, onderzoekt de overheid of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. Het is nog niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor de al geplande aanvraagperiodes van 2023.

Informatie en aanvragen STAP-budget bij UVW

SLIM-subsidie voor praktijkleren

Kleine tot middelgrote mkb-organisaties kunnen samen of individueel de SLIM-subsidie aanvragen. De SLIM-subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van ontwikkelplannen, onderzoek naar scholingsbehoeften, innovatieve leermethoden en voor praktijkleerplaatsen. Hierdoor is de SLIM-subsidie heel interessant voor zij-instromers. Er zijn verschillende subsidiebedragen beschikbaar.

Op 1 maart 2023 startte een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Dit aanvraagtijdvak liep t/m 30 maart.

Lees meer over de SLIM-subsidieregeling bij SZW

Leven lang ontwikkelen in kinderopvang

Pedagogisch medewerkers willen goed inzetbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De Rijksoverheid biedt hiervoor verschillende mogelijkheden aan.

Bekijk de mogelijkheden op rijksoverheid.nl

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Ga naar de website Leeroverzicht

Meer subsidie-overzichten