Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Investeren in ontwikkeling van pedagogisch medewerkers? Vraag subsidie aan!

Blijvend werken aan ontwikkeling is heel belangrijk voor de kwaliteit van werk, werkplezier en behoud van medewerkers binnen kinderopvang. Ontwikkeling kost tijd en geld. Om dit te stimuleren, zijn er verschillende subsidies beschikbaar. Wij informeren je graag over subsidiemogelijkheden.

arbocatalogus werkdruk werkplezier vergroten

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

De data van de aanvraagrondes in 2024 en 2025 worden op een later moment vastgesteld.

Lees meer over de subsidie mbo-praktijkleren bij RVO

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Het meest recente aanvraagtijdvak start 3 juni 2024.

Lees meer over de subsidieregeling bij RVO

SLIM-subsidie voor praktijkleren

Kleine tot middelgrote mkb-organisaties kunnen samen of individueel de SLIM-subsidie aanvragen. De SLIM-subsidie is beschikbaar voor bijvoorbeeld het maken van ontwikkelplannen, onderzoek naar scholingsbehoeften, innovatieve leermethoden en voor praktijkleerplaatsen. Hierdoor is de SLIM-subsidie heel interessant voor zij-instromers. Er zijn verschillende subsidiebedragen beschikbaar.

Op 1 maart 2024 wordt het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen opengesteld. Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9:00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17:00 uur.

Lees meer over de SLIM-subsidieregeling bij SZW

Leven lang ontwikkelen in kinderopvang

Pedagogisch medewerkers willen goed inzetbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De Rijksoverheid biedt hiervoor verschillende mogelijkheden aan.

Bekijk de mogelijkheden op rijksoverheid.nl

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Ga naar de website Leeroverzicht

Subsidie voor EVC-trajecten

Erkende EVC-aanbieders kunnen van 1 november 2023 tot en met 29 februari 2024 subsidie aanvragen voor de uitvoering van EVC-trajecten startbekwame pedagogisch medewerker. De EVC trajecten moeten uitgevoerd en afgerond zijn tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024. 

Let op: deze subsidie moet door de (erkende) EVC-aanbieder aangevraagd worden en kan alleen ingezet worden voor deelnemers die het EVC-traject zelf betalen of betaald hebben. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor elke aanbieder zeer beperkt. Als de deelnemer in aanmerking komt, laat de EVC-aanbieder dat weten.

Voor meer informatie over deze subsidie, zie Staatscourant 2023, 27816.

Meer subsidie-overzichten