Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Behoud

Baanbrekende ideeën om personeelstekort in kinderopvang aan te pakken

Baanbrekende ideeën en innovatieve oplossingen voor het personeelstekort. Kinderopvang werkt! zoekt naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. Daarom organiseren wij op 15 juni een hackathon.

Blijf fit en vitaal

Je denkt waarschijnlijk: personeelstekort, dan neem je toch meer mensen aan? Dat is een oplossing, maar niet het antwoord waarnaar we op zoek gaan tijdens de hackathon. Wij zoeken andere oplossingen voor het personeelstekort dan het inzetten van meer medewerkers. Want de verwachte vraag naar 50.000 extra medewerkers de komende jaren, die los je niet alleen op met beter of anders werven. Daarom gaan we aan de slag met de vraag: welke oplossingen kunnen we bedenken voor kinderopvangorganisaties om, met de medewerkers die ze hebben of kunnen krijgen, te voldoen aan de toenemende vraag naar kinderopvang.

Dit is wat je kunt verwachten  

Tijdens de hackathon gaan we met een groep van ongeveer 30 grensverleggende denkers aan de slag met dit vraagstuk. Zij hebben de hele dag om ideeën uit te werken. Aan het einde van de dag presenteren zij het uitgewerkte idee aan een jury. De jury beslist welk idee het best is. En uiteraard gaan we alle goede ideeën delen met de branche en samen verder brengen!

Deelnemers

Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden voor de hackathon. 

Praktische informatie

Datum

Woensdag 15 juni

Tijd

Van 9.00 tot 19.00 uur (met lunch en diner)

Waar

Centraal gelegen

Kosten

Gratis, we vergoeden je reiskosten

Kinderopvang werkt! 

Kinderopvang werkt! zoekt naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelt instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waar organisaties direct mee aan de slag kunnen. Ook zijn wij bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen en organiseren wij deze hackathon. Daarnaast werken we met input vanuit kinderopvangorganisaties werken wij aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen.

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang
Kinderopvang werkt! zet in op het interesseren voor werken of leren in kinderopvang. Met de campagne Kinderopvang dankzij jou maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de bso. Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs

Meer weten? Neem contact met ons op!