Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbeidsmarktcijfers en prognoses

Bekijk de ontwikkeling van de branche kinderopvang in overzichtelijke grafieken en cijfers. Hoe staat het met de branche, en hoe ziet de branche er de komende jaren uit?

Onderzoek

Kengetallen

Het aantal medewerkers is kleiner dan het aantal banen omdat medewerkers meerdere banen kunnen vervullen. In 2018 zijn er ruim 94.000 medewerkers in kinderopvang. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar. Het gemiddelde aantal uren per week is 23. Zowel het aantal medewerkers als fte stijgt in 2018 ten opzichte van 2017. 

Prognose

In 2018 heeft 67% van de organisaties in de kinderopvang vacatures, 49% heeft ook moeilijk vervulbare vacatures. 66% verwacht de komende 12 maanden tekorten in bepaalde functies. Zowel het aantal medewerkers als fte blijft stijgen. De verwachting is dan ook dat de werkgelegenheid in kinderopvang de komende jaren verder zal toenemen.

Handige links