Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

In de Cao Kinderopvang staat de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hier staat waar je aan moet voldoen om te mogen werken als pedagogisch beleidsmedewerker/coach of pedagogisch coach.

Er zijn twee opties om aan deze kwalificatie-eis te voldoen:

  1. Direct kwalificeren met een specifiek diploma uit diplomagroep A1 t/m A5 van 13.2 kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.  
  2. Een diploma op minimaal niveau mbo-4 dat zonder aanvullend bewijs kwalificeert voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang of een diploma van een docentenopleiding op hbo-niveau.
    én
    Een schriftelijk bewijs van een gevolgde erkende scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching.

Zie ook

Diplomagroep A1 t/m A5: 13.2 kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach
Erkende scholingen in pedagogiek 0-13 jaar en/of coach
Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker / coach