Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

In de Cao Kinderopvang staat de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hier staat waar je aan moet voldoen om te mogen werken als pedagogisch beleidsmedewerker/coach of pedagogisch coach. 

Er zijn twee mogelijkheden om aan deze kwalificatie-eis te voldoen: 

A. Direct kwalificeren met een specifiek diploma uit diplomagroep A1 t/m A5 van 13.2 kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.   

B. Een diploma op minimaal mbo-niveau 4 dat zonder aanvullend bewijs kwalificeert voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang of een diploma van een docentenopleiding op hbo-niveau 
én 
een schriftelijk bewijs van een gevolgde erkende scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching