Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

SLIM-subsidie voor praktijkleren in kinderopvang

7 mrt 2022

Kinderopvangorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor nieuwe vormen van leren en ontwikkelen: de SLIM-subsidie. De SLIM-subsidie is bedoeld voor individuele kinderopvangorganisaties en samenwerkingsverbanden binnen kinderopvang die een leerrijke omgeving bieden. Continu ontwikkelen is positief voor de medewerkers en de organisatie.

Geldbiljetten

Wie kan de subsidie uit de SLIM-regeling aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor middelgrote en kleinere organisaties. Deze kunnen de SLIM-subsidie individueel en in een samenwerkingsverband van meerdere kinderopvangorganisaties aanvragen.

Waarvoor kan ik de SLIM-subsidie gebruiken?

De SLIM-subsidie is bedoeld om een leerrijke omgeving te bieden binnen individuele kinderopvangorganisaties en kinderopvang in een samenwerkingsverband. Je kunt de subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld: 

  • het maken van ontwikkelplannen en loopbaanadviezen voor medewerkers
  • onderzoek naar scholings- en opleidingsbehoeften
  • oprichten van een bedrijfsschool 
  • ontwikkeling van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken 
  • opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten
  • innovatieve leermethoden
  • praktijkleerplaatsen

Deze praktijkleerplaatsen zijn interessant voor zij-instromers. Er is een tegemoetkoming mogelijk in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. De SLIM-subsidie komt naast de gewone subsidie voor praktijkleren die in september kan worden aangevraagd. Bekijk ook de menukaart met subsidiabele activiteiten.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er gelden verschillende maximale subsidiebedragen.

  • Op de totale subsidiabele kosten is maximaal 60 procent subsidie mogelijk over maximaal € 24.999. De ondergrens van de totale subsidiabele kosten bij aanvraag bedraagt € 5.000. 
  • Kleine ondernemingen kunnen maximaal 80% van de subsidiabele kosten aanvragen. 
  • Vraag je de SLIM-subsidie aan voor praktijkleerplaatsen? Dan kun je ook een lagere subsidie krijgen. Per praktijkleerplaats is de maximale subsidie € 2.700.

Wanneer kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Er zijn 3 tijdvakken per jaar waarin je de SLIM-subsidie kunt aanvragen. Let wel, deze tijdvakken worden verspreid over het jaar aangekondigd en duren ongeveer 1 maand. Houd de website van de ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de gaten voor de exacte periode. Deze startpagina vind je tussen de handige links. 

Is de SLIM-subsidie toegekend? Start je activiteiten binnen drie maanden. De activiteiten kunnen maximaal twaalf maanden doorlopen.

Handige links