Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Opvang organiseren tijdens corona: complexe operatie

2 okt 2020

Hoe organiseren we de kinderopvang? Op social media, fora en in de (vak)media was het een belangrijk item. Maar ook was er veel waardering voor de kinderopvang. Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) naar de impact van de coronatijd op de kinderopvang.

Hoe de opvang te organiseren was de afgelopen zes maanden hét thema. De noodopvang werd op 16 maart gestart voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De vraag naar opvang liep hierdoor terug, waardoor de bezetting tien tot twintig procent van de normale bezetting was. Er kwam discussie over de eisen voor noodopvang. Deze was mogelijk als één van beide ouders in een cruciaal beroep werkte.

Scholen open

Op 11 mei gingen de scholen deels weer open, met verschillende tijden: een uitdaging voor kinderopvang. De samenwerking tussen scholen en kinderopvang-organisaties verliep soms stroef. Uit onderzoek blijkt dat veel bso’s zich niet of weinig betrokken voelden door de scholen. Op 8 juni gingen de scholen weer volledig open en werd de reguliere kinderopvang weer hervat.

Minder medewerkers beschikbaar

Op ruime afstand van het thema organiseren kwamen de thema’s werkomgeving en financiering aan bod. Richtlijnen door de brancheorganisaties werden besproken. Van het al dan niet toelaten van kinderen tot praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Ook de verhoogde werkdruk en het uitvallen van collega’s waren binnen het thema werkomgeving belangrijke onderwerpen. De werkdruk nam toe toen de kinderopvang weer volledig open ging, zo bleek uit een aangehaald onderzoek van FNV Zorg & Welzijn. Er waren minder pedagogisch medewerkers beschikbaar vanwege (preventieve) ziekmeldingen, (angst voor) ziekte of het behoren tot een risicogroep.

Afstand houden

Ook veilig werken was een issue, constateert AZW in het rapport. De organisatie verwijst naar het in mei verschenen onderzoek van CNV Zorg & Welzijn waaruit blijkt dat een derde van de pedagogisch medewerkers zich onveilig voelde door het gevaar van besmetting met corona. Afstand houden tot collega’s en ouders was niet altijd mogelijk. Het aantal daadwerkelijk vastgestelde besmettingen bleek in de praktijk laag te zijn met 0,6 procent.

Financiële compensatie

Wanneer er over financiering van de kinderopvang werd gesproken, ging het vooral over de financiële compensatie van de kosten voor kinderopvang voor ouders. Deze compensatie werd uiteindelijk uitbetaald op 8 juli, waarbij een klein deel van de ouders geen compensatie kreeg. Op 2 september werd alsnog de volledige compensatie aangekondigd.

Impact van corona

Voor dit onderzoek heeft het onderzoeksbureau Newcom in opdracht van AZW onderzocht wat de impact van corona is op de sectoren sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Meer dan 24.000 berichten op media, bijna 27.000 berichten op social media en fora en ruim 500 rapporten en aanvullende bronnen zijn hiervoor geanalyseerd.

Links

Brancherapportage Kinderopvang van AZW

Algemeen onderzoek van AZW