Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kortdurend en langdurend zorgverlof in kinderopvang

Je kunt zorgverlof opnemen als je bijvoorbeeld voor een kind, partner of ouder moet zorgen die ziek of hulpbehoevend is. Je hebt kortdurend en langdurend zorgverlof. In de Cao Kinderopvang staan afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van je salaris door je werkgever tijdens langdurend zorgverlof. Wanneer kom je in aanmerking voor zorgverlof in kinderopvang? En hoe kun je zorgverlof aanvragen?

Kind speelt doktertje met beer

Kortdurend zorgverlof in Cao Kinderopvang


Wanneer vraag je kortdurend zorgverlof aan?

Kortdurend zorgverlof kun je aanvragen als je een ziek kind, een zieke partner, zieke ouders, een zieke vriend of een ander ziek familielid moet verzorgen.

Hoe bereken je kortdurend zorgverlof?

Je hebt jaarlijks recht op maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt aan kortdurend zorgverlof. Dat betekent op zijn hoogst tien dagen kortdurend zorgverlof per jaar. Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week? Dan heb je recht op maximaal 48 uur of zes dagen zorgverlof binnen een jaar.

Wordt kortdurend zorgverlof doorbetaald?

Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt je werkgever 70 procent van je salaris door.

Bouw je vakantiedagen op tijdens kortdurend zorgverlof?

Je bouwt tijdens kortdurend zorgverlof vakantiedagen op. Het kortdurend zorgverlof mag je werkgever niet inhouden op je vakantiedagen.

Langdurend zorgverlof in Cao Kinderopvang

Langdurend zorgverlof is verlof dat bedoeld is om voor een onafgebroken periode van maximaal zes maanden voor een ziek kind, een zieke partner, zieke ouders, een zieke vriend of een ander ziek familielid te zorgen. Je hebt alleen recht op langdurend zorgverlof als je minimaal één jaar in dienst bent.

Hoe bereken je langdurend zorgverlof?

Je hebt jaarlijks recht op maximaal dertien keer het aantal uren dat je per week werkt aan langdurend zorgverlof. Je mag langdurend zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat je per week werkt.

Wordt langdurend zorgverlof doorbetaald?

Langdurend zorgverlof is over het algemeen niet betaald verlof. Dat staat in de Wet Arbeid en Zorg. In artikel 7.9 Langdurend verlof van de Cao Kinderopvang staan afspraken over gedeeltelijke doorbetaling van je salaris door je werkgever tijdens langdurend zorgverlof.

Tijdens het langdurend zorgverlof betaalt je werkgever 25 procent van je salaris door. Dit doet je werkgever maximaal tot de helft van het aantal uur dat je volgens je arbeidsovereenkomst gemiddeld per week werkt. Je werkgever betaalt je salaris, onder bepaalde voorwaarden, voor een periode van maximaal zes maanden door. De toelichting vind je in artikel 7.9 Langdurend zorgverlof van de Cao Kinderopvang.

Bouw je vakantiedagen op tijdens langdurend zorgverlof?

Je bouwt tijdens langdurend zorgverlof vakantiedagen op. Je werkgever mag het langdurend zorgverlof niet inhouden op jouw vakantiedagen.

Moet je werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie doorbetalen? Lees meer daarover in artikel 7.9 Langdurend zorgverlof van de Cao Kinderopvang.

Zorgverlof aanvragen

Je moet het zorgverlof aanvragen bij je werkgever in kinderopvang. Je geeft daarbij aan om hoeveel tijd en om welke periode het gaat. Achteraf kan je werkgever vragen of je het verlof echt hebt gebruikt voor de zorg van een naaste. Je moet je werkgever hierover informeren.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!