Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoeveel verlof heeft een medewerker volgens de cao?

Met een volledig dienstverband heeft een medewerker per kalenderjaar recht op 144 uur vakantie met behoud van salaris. Dit is het wettelijk vakantieverlof. Plus 66 extra uren verlof. Dit is het bovenwettelijke vakantieverlof. Het totale vakantieverlof is dus 210 uur. Als iemand minder uren werkt dan een volledig dienstverband, dan gaat het totaal van het vakantieverlof uiteraard naar verhouding (verhouding tussen vakantieverlof bij volledig dienstverband en vakantieverlof bij daadwerkelijk gewerkte uren) omlaag. 
 
Kijk voor meer informatie via onderstaande link bij artikel 7.1 en artikel 7.3 van de Cao Kinderopvang.