search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Arbowet en Risico-inventarisatie & Evaluatie

Werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. Preventie staat daarbij centraal. Zorg ervoor dat de RI&E en het beleid zijn afgestemd op de coronarichtlijnen.

Elke organisatie moet een Risico Inventarisatie & Evaluatie hebben (RI&E) en een plan van aanpak. Met een RI&E inventariseer en analyseer je de risico’s en bepaal je welke maatregelen nodig zijn.

Het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het Plan van Aanpak verloopt beter als belangrijke sleutelfiguren daarbij betrokken zijn:

  • De preventiemedewerker of Arbocoördinator: als het aanspreekpunt binnen de organisatie op Arbogebied.
  • De ondernemingsraad: heeft instemmingsrecht op de wijze van uitvoeren en de eindresultaten.
  • De maatregelverantwoordelijke: vaak is dat degene die ook verantwoordelijk is voor het budget.
  • Medewerkers: betrekken bij de inventarisatie en het plan van aanpak.
  • De Arbodeskundige die de RI&E gaat toetsen (zie hieronder).

Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan moet de RI&E en het Plan van Aanpak getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie niet te laten toetsen indien zij gebruik maken van de (digitale) Branche RI&E voor Kinderopvang: de Risicomonitor. Dit is ook omschreven in de cao Kinderopvang.

  • In de Risicomonitor ligt de focus op het behalen van doelen, zoals:
  • Stagiair(e)s kunnen gezond en veilig hun werkzaamheden uitvoeren (thema Arbo algemeen)
  • Het is inzichtelijk welke factoren in het werk (ervaren) werkdruk veroorzaken (thema Werkdruk)
  • Medewerkers voelen zich veilig in hun team (thema Ongewenst gedrag)
  • BHV-ers kunnen hun taak goed uitvoeren doordat zij goed opgeleid en geoefend zijn (thema BHV)

Je omschrijft hoe je doelen hebt behaald of gaat behalen (quickscan), je checkt of je aan de eisen van de inspectie SZW voldoet (checks) en welke maatregelen er nog nodig zijn om aan de doelen of eisen te voldoen (maatregelen). De set aan maatregelen, wie deze maatregelen uitvoert en wanneer dat gebeurt vormen het plan van aanpak.

In de Risicomonitor zijn verwijzingen opgenomen naar de coronarichtlijnen en de Arbocatalogus Kinderopvang. In de Arbocatalogus staan oplossingen en aanbevelingen die je kunt gebruiken om maatregelen te formuleren.

VeiligheidNL is eigenaar van de Risicomonitor. Arbeidsmarktplatform Kinderopvang levert de inhoudelijke input voor de modules over Arbo. Voor het gebruik van de Risicomonitor geldt een financiële bijdrage.

Meer weten?
Davina Koudijs
Adviseur
085 - 1051 859

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling