Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanvullend bewijs categorie B2

Valt jouw diploma onder categorie B2? En wil je werken in de buitenschoolse opvang (bso)? Dan heb je naast je diploma nog een aanvullend bewijs nodig. Dit aanvullend bewijs behaal je door het volgen van een scholing.

Bekijk de scholingen

In de tool branche-erkende scholing kun je verder filteren op inhoud, duur, kosten, locatie, etc. Zo zie je snel welke opleiding je kunt volgen en welke het beste bij jou past!

Voor werkgevers/GGD:

Download de lijst B2 als pdf

De lijst met scholingen bevat alle opleidingen die gelden als aanvullend bewijs voor categorie B2. Er staan veel scholingen op de lijst, maar je hoeft er maar één te volgen om te kwalificeren. Heb je een scholing uit de lijst behaald? Dan mag je werken als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang.

Doe altijd eerst de Diplomacheck

Wil je weten of je diploma direct kwalificeert of dat er aanvullend bewijs nodig is? Vul je diplomanaam in en je weet het meteen. Geldt er voor jou een overgangsregeling? Dan is een aanvullend bewijs misschien niet nodig.

Ga naar de Diplomacheck

Wil je zeker weten of je onder deze categorie valt?

Staat jouw diploma in het onderstaande overzicht? Dan heb je naast je diploma nog een aanvullend bewijs binnen categorie B2 nodig voordat je kunt werken als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Dit aanvullend bewijs behaal je door het volgen van een scholing uit het overzicht.

Diploma's die onder categorie B2 vallen

Mbo-niveau 3
 • Allround hospitality medewerker
 • Allround medewerker watersportindustrie
 • Begeleider specifieke doelgroepen 
 • Dierverzorger recreatiedieren
 • Gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Instructeur paardensport III
 • Maatschappelijk Verzorgende IG-plus
 • Medewerker food en hospitality
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker (van Stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorg)
 • Sociaal Dienstverlener
 • Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
 • Vakbekwaam medewerker paardensport en- houderij
 • Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg
 • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
 • Zelfstandig beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardensport
 • Zelfstandig medewerker travel & hospitality
 • Zelfstandig Werkend Medewerker Recreatie

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden, maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen kinderen.

Mbo-niveau 4
 • Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen)
 • Bedrijfsleider paardensport en -houderij 
 • Bedrijfsleider/manager Paardenhouderij
 • Bezigheidstherapie
 • Leidinggevende travel & hospitality
 • Maatschappelijk zorgprofessional plus
 • Manager natuur en recreatie
 • Manager paardensportbedrijf
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Medewerker volwassenenwerk
 • Meewerkend horeca ondernemer
 • Middenkaderfunctionaris Recreatie
 • Ondernemer/manager recreatiedieren
 • Opleiding heilpedagogisch groepsleider
 • Opzichter/uitvoerder groene ruimte
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Praktijkopleider
 • Sociaal Dienstverlener
 • Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)
 • Technisch Onderwijsassistent
 • Vakexpert voeding en voorlichting
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde Z
 • Z-Verpleegkundige

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden, maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen kinderen.

Associate Degree
 • Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen)
 • Sociaal Werk in de Zorg
 • Sociaal Werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede context

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden, maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen kinderen.

Hbo-bachelor
 • Kunstopleiding, niet zijnde een docentenrichting (verzamelnaam van opleidingen)
 • Maatschappelijk Werk
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Onderwijsmanagement
 • Opleidingskunde
 • Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Sportmanagement
 • Toegepaste Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden, maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen kinderen.

Graag werken in de dagopvang en peuteropvang?

Doe de Diplomacheck en check of je diploma ook valt onder categorie B2. Dit betekent dat het diploma met aanvullend bewijs kan kwalificeren voor de dagopvang en peuteropvang. Bepaal op basis van de uitslag in de Diplomacheck welke scholing je wilt volgen.

Zie ook

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!