Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Aanvullend bewijs categorie A2 groep 1

Valt jouw diploma onder categorie A2 groep 1? Dan kun je werken als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Wil je werken in de dagopvang en peuteropvang? Dan heb je naast je diploma nog een aanvullend bewijs nodig. Dit aanvullend bewijs behaal je door het volgen van een scholing.

Bekijk de scholingen

In de tool branche-erkende scholing kun je verder filteren op inhoud, duur, kosten, locatie, etc. Zo zie je snel welke opleiding je kunt volgen en welke het beste bij jou past!

De lijst met scholingen bevat alle scholingen die gelden als aanvullend bewijs voor categorie A2 groep 1. Er staan veel scholingen op de lijst, maar je hoeft er maar één te volgen om te kwalificeren voor de dagopvang en peuteropvang. Heb je een scholing uit de lijst behaald? Dan mag je werken als pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang. Zonder scholing mocht je al werken als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang.

Doe altijd eerst de Diplomacheck

Wil je weten of je diploma direct kwalificeert of dat er aanvullend bewijs nodig is? Vul je diplomanaam in en je weet het meteen. Geldt er voor jou een overgangsregeling? Dan is een aanvullend bewijs misschien niet nodig.

Ga naar de Diplomacheck

  Wil je zeker weten of je onder deze categorie valt?

  Je kwalificeert voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang als jouw diploma in onderstaande lijst voorkomt. Je valt dan in Categorie A2 groep 1. 

  Wil je werken in de dagopvang of peuteropvang? Dan heb je naast je diploma nog een aanvullend bewijs nodig. Dit aanvullend bewijs behaal je door het volgen van een scholing uit het overzicht.

  Diploma's die onder categorie A2 groep 1 vallen

  Mbo-niveau 4
  • Activiteitenbegeleider (AB)
  • Activiteitenbegeleiding (AB)
  • Agogisch Werk
  • Inrichtingswerk (IW)
  • Residentieel werk (RW)
  • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening

  Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met verouderde pedagogische kennis en inzichten, met name pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

  Hbo-bachelor
  • Activiteitenbegeleiding (AB)
  • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
  • Educatieve therapie (van Mikojel)
  • Inrichtingswerk (IW)
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Kreatief educatief Werk

  Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met verouderde pedagogische kennis en inzichten, met name pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

  Zie ook

  Meer weten? Neem contact op!

  Cao Kinderopvang logo vierkant

  Meer weten? Neem contact op!