Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Veel energie en bruisende ideeën tijdens hackathon

16 jun 2022

Het personeelstekort in kinderopvang vraagt om baanbrekende ideeën en innovatieve oplossingen. Daarom organiseerde Kinderopvang werkt! de hackathon kinderopvang op 15 juni. Het winnende team pleit voor een cultuurverandering, waarbij de pedagogisch professional op de eerste plaats komt. Hiermee is team Denktank de winnaar van de hackathon.

deelnemers hackathon kinderopvang

Het probleem binnen kinderopvang: personeelstekort

De vraag naar kinderopvang neemt de komende jaren flink toe en daarmee stijgt naar verwachting het aantal vacatures naar 49.000 in 2031. Een groot contrast met de economische crisis voor 2015, toen kinderopvang nog met gedwongen ontslagen te maken had. Daarom is aannemen van meer pedagogisch medewerkers niet meer genoeg. “We moeten drastisch zoeken naar andere oplossingen,” aldus Davina Koudijs van Kinderopvang werkt! Dit probleem is tijdens de hackathon centraal gesteld. 

Sterke ideeën tijdens de hackathon 

De hackathon heeft zes hele mooie ideeën opgeleverd. 24 innovatieve denkers zijn aan de slag gegaan met een oplossing voor het personeelstekort in kinderopvang. De oplossing hiervoor werd gezocht in aanpak, technologie of digitalisering. 

Bij de uitwerking hebben de teams hun ideeën getoetst in de praktijk. Hiervoor hebben zij hun netwerk ingeschakeld: van collega’s tot kennissen en van locatiemanagers tot pedagogisch medewerkers. De uitkomsten hiervan waren erg bruikbaar bij het ontwerpen van de prototypen en meegenomen in hun pitch. 

Professionals eerst

De winnaar van de hackathon kinderopvang 2022 is de Denktank. Het team heeft een concept bedacht, waarin de professionals echt op de eerste plek staan. Team Denktank nam het op tegen team Radicaal, de Groentjes, Leuk! en Buiten-je-comfortzone.

Binnen kinderopvang is een verkeerde balans ontstaan. Ouders vragen veel en dit gaat ten koste van de pedagogisch medewerker, die zich vaak moet schikken naar deze wensen. Dat moet anders: “Het korset moet uit.” 

De professional echt centraal zetten. Het advies: breng zingeving, voldoening en plezier terug voor de professional. Hiervoor is een cultuurverandering nodig. Zo moeten de stafafdelingen ondersteunend zijn aan de pedagogisch professional. Denk aan dienend leiderschap van de locatiemanager, zelf in overleg met de gemeente over regels of het opzetten van een raad voor de pedagogisch professional. 

De jury vroeg zich af: als de pedagogisch medewerker overal bij betrokken wordt, is deze dan nog wel op de groep? Het team heeft er vertrouwen in, omdat het team zelfsturend is én de stafafdeling ondersteunend is aan de groep. 

De groep heeft zich gedurende de dag ingezet om het idee tot een concept uit te werken. Meer hierover lees je in het liveverslag van de dag. 

Juryoordeel 

De jury heeft een moeilijke beslissing moeten nemen, maar de Denktank heeft goed geluisterd en nagedacht over de challenge. “Zonder pedagogisch medewerker geen kind” vult de jury aan in hun oordeel. "Het omdenken is zeker gelukt!".  

De jury bestaat uit:  

  • Kerty Jacobs (Human kind kinderopvang) 
  • Yessica Beelo (DAK kinderopvang) 
  • Loes Ypma (Branchevereninging Maatschappelijke Kinderopvang) 
  • Rogier Vegter (namens Brancheorganisatie Kinderopvang) 
compilatie van hackathon kinderopvang

Kinderopvang werkt! 

Kinderopvang werkt! zoekt naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelt instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waar organisaties direct mee aan de slag kunnen. Ook zijn wij bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen en organiseren wij deze hackathon. Daarnaast werken we met input vanuit kinderopvangorganisaties werken wij aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen.

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang

Kinderopvang werkt! zet in op het interesseren voor werken of leren in kinderopvang. Met de campagne Kinderopvang dankzij jou maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de bso. Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Davina Koudijs

Meer weten? Neem contact met ons op!