Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ziek? Afspraken en regels

Ziek zijn is voor niemand leuk. Niet voor jou en niet voor je werkgever. Als jij vanwege ziekte niet kunt werken, ben je samen met je werkgever verantwoordelijk voor jouw re-integratie. Dat betekent dat jullie je allebei actief inzetten voor jouw herstel. Zodat je snel weer kunt werken. Dit staat in de wet.

Verzuim kinderopvang

Kort of lang verzuim?  

Als je ziek bent, kun je in de meeste gevallen gelukkig snel weer aan de slag. Kun je langer dan een week niet werken? Dan meldt jouw werkgever je ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts.  

Direct na jouw verzuimmelding ga je samen met je interne (vaak je leidinggevende) of externe aanspreekpunt (bijvoorbeeld een casemanager of bedrijfsarts) op zoek naar wat je (nog) wel kunt. Dit noemen we jouw benutbare mogelijkheden. Je bekijkt samen of je werk (tijdelijk) kan worden aangepast of dat je tijdelijk ander werk kunt doen. Hieronder vind je een handige link met meer informatie over re-integreren tijdens ziekte.  

Wat mag je werkgever wel en niet vragen?  

Jouw werkgever mag je niet vragen welke ziekte je hebt, maar wel:  

  • Wanneer je weer verwacht op het werk te zijn. 
  • Welke werkzaamheden er over genomen moeten worden. 
  • Wat je (nog) wel kan.  

Ook mag de werkgever je vragen naar de bedrijfsarts te gaan. Die kan beoordelen welk (aangepast) werk je kunt doen en hoe lang jouw verzuim naar verwachting zal duren.  

Loondoorbetaling bij ziekte  

Als je (door een ziekte) beperkingen hebt die jou verhinderen, belemmeren of beperken om het afgesproken werk volledig uit te voeren, heb je recht op ‘loondoorbetaling bij ziekte’. In de Cao Kinderopvang staat in artikel 5.11 dat jouw werkgever verplicht is om de eerste zes maanden 100 procent van je brutosalaris door te betalen. Daarna wordt een lager percentage uitbetaald tot twee jaar (104 weken). De hoogte daarvan hangt af van de situatie.  

Na twee jaar vervalt de loondoorbetalingsplicht van je werkgever. Je vraagt dan een WIA-uitkering aan bij het UWV. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.  

Wat is passend werk?  

Passend werk helpt je eerder terug te keren naar je eigen of ander werk, door gebruik te maken van je benutbare mogelijkheden. Je werkgever kijkt hierbij naar je arbeidsverleden, opleiding, gezondheidstoestand, afstand tot je werk en het loon dat bij je functie hoort. Ben je langer arbeidsongeschikt? Of is het minder waarschijnlijk dat je weer je eigen werk kunt doen? Dan mag het passende werk meer afwijken van je eigen werk.  

Het is belangrijk dat je vanaf de eerste verzuimdag samen met je leidinggevende bekijkt wat je nog wel kan. En of er aanpassingen nodig zijn, of ander werk.  

Hoe werkt passend werk?  

Je werkgever is verplicht om passend werk aan te bieden. Jij bent verplicht om dit werk te accepteren en uit te voeren. Maar alleen als het om werkzaamheden gaat die redelijk voor jou zijn. Je kijkt eerst samen naar passend werk in je eigen organisatie. Is dat niet mogelijk, dan moet je werkgever buiten de eigen organisatie naar (tijdelijk) passend werk zoeken.  

Of je verzuimverlof krijgt en hoeveel, hangt dus niet alleen af van je belastbaarheid. Maar ook of er passend werk is. Als je je eigen werk niet, maar ander werk wél kunt doen, is verzuimverlof niet nodig. Of maar voor een deel.  

Tip: maak samen een lijst voor mogelijk passend werk  

Vraag je collega's om samen werkzaamheden in jouw organisatie te bedenken die bijdragen aan je herstel. Zoals tijdelijk ander werk, of klussen die vaak blijven liggen. Met zo’n ideeënlijst kunnen jullie snel bepalen of er passend werk beschikbaar is.  

 

Handige links