Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Mijn diploma kwalificeert niet. Wat  kan ik doen?

Als je diploma niet kwalificeert, raden we aan om te kijken naar opleidingen met een werk-leertraject. Daarnaast kun je kijken naar de functie pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Zo kun je – terwijl je bezig bent met je kwalificatie – alsnog aan het werk. 

Heb je wel veel relevante diploma’s en certificaten en/of de benodigde werkervaring, maar niet de juiste papieren? Dan kan een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) en/of een gelijkstellingsverzoek een uitkomst bieden.