Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ik heb een wo-diploma ‘Psychologie’ en wil graag aan de slag als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Kan dit?

Onder diplomagroep A3 en A4 vallen verschillende diploma’s ‘Psychologie’. Elk met een specifieke specialisatie of afstudeerrichting. Heb je een specialisatie of afstudeerrichting gevolgd? Kijk of het diploma in de lijst staat. 

Onderaan deze webpagina staat een actueel overzicht van deze lijsten. Als diploma’s aan deze lijst worden toegevoegd in een tussentijds besluit, vind je die hier ook. 

Wanneer je geen specialisatie of afstudeerrichting hebt gevolgd of je gekozen afstudeerrichting of specialisatie niet in de lijst staat, val je niet onder diplomagroep A3 of A4. Je kwalificeert niet voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach.