Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ik ben mijn diploma kwijt. Hoe kan ik toch aantonen dat ik het diploma heb behaald?

Je kunt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een document aanvragen dat het originele diploma, certificaat of de cijferlijst vervangt. Dit document heet ‘Verklaring afgelegd examen’ (VAE). Een VAE heeft dezelfde waarde als het origineel en wordt afgegeven namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bekijk meer informatie over ‘diploma kwijt’ op de website van DUO.

Is voor het behaalde diploma geen VAE beschikbaar? Neem dan contact op met het secretariaat van de cao-tafel: caokinderopvang@fcb.nl We kijken met je mee naar de mogelijkheden om als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan.