Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tijdelijke aanvulling universitaire bachelors en hbo- of universitaire masters

Een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master die inhoudelijk te maken heeft met pedagogiek en ontwikkelingsgericht werken kwalificeert vanaf 1 januari 2022 tijdelijk met aanvullende eisen voor de functie van pedagogisch medewerker. Het gaat hier om studenten en afgestudeerden.

De tijdelijke aanvulling op de kwalificatie-eisen geldt tot en met 31 december 2023. Na evaluatie besluit het OAK om de verruiming te beëindigen, voort te zetten of aan te passen. Bij aanpassing of beëindiging komt er een passende overgangsregeling.

Diploma's

Het overzicht van de diploma's die hieronder vallen vind je onder de diplomalijst in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker. Hier vind je ook de aanvullende eisen. 

Aanvullende eisen

De medewerker draait minimaal boventallig mee op de groep, neemt kennis van een aantal beleidszaken en werkinstructies en volgt een vakinhoudelijke scholing naar keuze. Deze activiteiten duren in totaal minimaal vijftig uur. De werkgever legt schriftelijk in een plan vast hoe de medewerker die vijftig uur vormgeeft.

Monitor competenties pedagogisch medewerker kinderopvang

Tijdens de looptijd van het besluit wordt er gekeken naar de gevolgen ervan. Dit gebeurt onder andere met behulp van een monitor. Het invullen van deze monitor is een verplicht onderdeel. Met de monitor brengt de medewerker haar eigen competenties in kaart. Dit gebeurt bij de start van de arbeidsovereenkomst en een jaar na indiensttreding.

    Naar de monitor

    Handige links

    Meer weten? Neem contact op!

    Cao Kinderopvang logo vierkant

    Meer weten? Neem contact op!