Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Je bent op zoek naar informatie over de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Omdat je misschien zit te denken aan een carrièrestap. Of om een andere reden. We helpen je alvast op weg.

Pedagogisch medewerkers kinderopvang

Elke organisatie in kinderopvang moet volgens de wet een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. Of een pedagogisch beleidsmedewerker én een pedagogisch coach.  

Uitgebreide functiebeschrijvingen 

De functiebeschrijvingen staan in het functieboek van de Cao Kinderopvang. Je kunt werken als:  

  • pedagogisch beleidsmedewerker/coach: zie functiebeschrijving en kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  • pedagogisch beleidsmedewerker: zie functiebeschrijving beleids- of stafmedewerker B  
  • pedagogisch coach: zie functiebeschrijving pedagogisch coach en kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/ coach 

Voor beide functies pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker/ coach geldt dezelfde kwalificatie-eis: die van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hierin staat ook welke opleiding je nodig hebt. Houd ook in de gaten of een van de overgangsbepalingen uit de kwalificatie-eis voor jou geldt.   

Bewijs aanvullende scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar 

Volgens de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/ coach heb je in bepaalde gevallen een bewijs van aanvullende scholing op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar nodig. Het gaat dan om een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel. Of om branche-erkende scholing op beide gebieden. Op 1 februari 2021 is er een wijziging van de kwalificatie-eis en geldt het volgende: als je een diploma hebt op minimaal mbo 4-niveau dat kwalificeert zónder aanvullend bewijs (dus A1 en B1) voor de functie van pedagogisch medewerker dan kun je mét aanvullend bewijs kwalificeren voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. Wil je hierover meer informatie? Lees het nieuwsbericht.

Minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel

Wil je weten of een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel voldoet als bewijs? Bekijk het overzicht. 

Branche-erkende scholing  

Cao-partijen hebben het scholingsaanbod vastgesteld. Dat aanbod voldoet aan de criteria voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar: 

  • Bekijk de lijst met goedgekeurd branche-erkend scholingsaanbod. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!