Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid binnen een kinderopvangorganisatie. Ook coach en stimuleer je pedagogisch medewerkers. Je moet als pedagogisch beleidsmedewerker/coach aan de kwalificatie-eis voldoen. Dat kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een aanvullende scholing naast je diploma of via een gelijkstellingsverzoek.