Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid binnen een kinderopvangorganisatie. Ook coach en stimuleer je pedagogisch medewerkers. Je moet als pedagogisch beleidsmedewerker/coach aan de kwalificatie-eis voldoen. Dat kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een aanvullende scholing naast je diploma of via een gelijkstellingsverzoek.