Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Commissie van Geschillen

Heb je een meningsverschil met je werkgever, dan probeer je dat eerst samen op te lossen. Kom je er samen niet uit, dan kun jij of kan je werkgever een beroep doen op de Commissie van Geschillen. Dit staat in hoofdstuk 11 van de Cao Kinderopvang.

Je kunt bij de Commissie van Geschillen terecht als je een geschil met je werkgever hebt over iets wat te maken heeft met je arbeidsovereenkomst. Zoals je functie-indeling, wel of geen vaste arbeidsovereenkomst, je werktijden, functie-inhoud of ontslag. Let op: het indienen van een verzoek bij de Commissie van Geschillen kost geld. Ook moet je verzoekschrift aan een aantal eisen voldoen.  

Hoe werkt de Commissie van Geschillen?  

Zo verloopt de behandeling van een geschil:  

  • Jij of je werkgever dient het geschil in bij de Commissie van Geschillen en geeft aan waar het verzoekschrift over gaat.  
  • De commissie bepaalt of zij de zaak kan en mag behandelen. Degene die het verzoek indient, betaalt in eerste instantie zelf de kosten van de behandeling. Dien jij een verzoek in? Dan betaal jij dus de kosten. 
  • De commissie vraagt je werkgever om zich schriftelijk te verdedigen. 
  • Samen met je werkgever bepaal je of de uitspraak van de commissie bindend is. Dat betekent dat jullie je allebei neerleggen bij de uitspraak.  
  • De commissie houdt een zitting en hoort jou en je werkgever. Zij vraagt om een toelichting op de standpunten. 
  • Tot slot doet de commissie uitspraak.  

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!