Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Brochure geeft duidelijkheid over niet-groepsgebonden werk in kinderopvang

Wat houdt niet-groepsgebonden werk in? Hoeveel uren zijn er hiervoor beschikbaar? En hoe bereken je het aantal niet-groepsgebonden uren in kinderopvang ? Dit zijn de vragen die de meeste medewerkers en kinderopvangorganisaties bezighouden. De brochure biedt antwoord op deze vragen. En geeft via voorbeelden een handvat hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan een ondernemingsregeling voor niet-groepsgebonden werk. De brochure vormt géén onderdeel van de Cao Kinderopvang. De afspraken in de cao zijn leidend.

Kinderopvang leren

Wat betekent dit voor mij?

Belangrijk om te weten voor jou als medewerker, is dat het aantal niet-groepsgebonden uren geen individueel recht is. Je kunt deze uren niet claimen voor jezelf. Maar in de cao zijn wel afspraken opgenomen hoeveel uur er per vestiging minimaal beschikbaar moet zijn. En je werkgever moet in goed overleg met de medezeggenschap afspraken maken over niet-groepsgebonden werk. Hoe dit precies werkt staat duidelijk uitgelegd in de brochure.

Cao-partijen in kinderopvang vinden het belangrijk om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Eén van de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt om de werkdruk te verminderen is voldoende tijd vrij te maken voor niet-groepsgebonden werk. De uitvoering van deze afspraken leidt in de praktijk tot vragen. Daarom hebben cao-partijen afgesproken om een brochure te maken. Om de cao-afspraken toe te lichten en te verduidelijken. En met voorbeelden inspiratie te bieden. Voor alle verschillende soorten organisaties in kinderopvang

Download

René Arends

Secretaris kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

René Arends

Meer weten? Neem contact op!