Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn de kosten van een gelijkstellingsverzoek?

Aan een verzoek tot gelijkstelling zijn kosten verbonden. Die zijn € 300,- exclusief btw voor de werkgever die het verzoek indient.

Wanneer de gelijkstellingscommissie besluit dat het meetinstrument ingezet wordt, worden de aanvullende kosten daarvan doorberekend. Het meetinstrument bestaat uit een digitaal deel en praktijkopdrachten. De werkgever wordt vooraf gevraagd of deze instemt met de inzet en betaling van de kosten. Het digitale gedeelte wordt uitgevoerd bij FCB. Pas als het bedrag op de rekening van FCB staat, wordt de afspraak met de (kandidaat-)medewerker ingepland. Het digitale instrument kost € 64,49 (inclusief btw) plus € 37,90 (inclusief btw) voor het digitale toezicht.

Als de medewerker het digitale deel met goed gevolg heeft afgelegd, volgen mogelijk de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden (zo mogelijk) uitgevoerd bij de kinderopvanglocatie van de werkgever die het verzoek indient. Een assessor beoordeelt deze opdrachten. Ook hiervoor geldt dat de afspraak ingepland wordt als het bedrag op de rekening van FCB staat. De praktijkopdrachten kosten € 507,07 (inclusief btw). Hier komen de reiskosten van de assessor nog bij.