Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer zet de gelijkstellingscommissie een assessment in?

De gelijkstellingscommissie zet het assessment in als de behaalde diploma’s en bijscholingen van een medewerker niet voldoende zijn voor gelijkstelling, maar zij wel relevante werkervaring heeft opgedaan. Dit kan alleen bij een gelijkstellingsverzoek voor pedagogisch medewerker. De gelijkstellingscommissie beslist hoeveel en welke werkervaring relevant genoeg is voor de inzet van het meetinstrument.