Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar kan ik zien welk niveau het diploma heeft?

In de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staan alle opgenomen diploma’s per niveau in de diplomalijst. Ga daarvoor naar de diplomalijst.

Daarnaast geeft SBB verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is.