Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Naar welke aspecten kijkt de gelijkstellingscommissie bij een gelijkstellingsverzoek?

De gelijkstellingscommissie kijkt altijd naar de behaalde diploma’s en bijscholingen van een kandidaat en of die inhoudelijk gelijk zijn aan een opleiding uit de kwalificatie-eis. Bijvoorbeeld als er sprake is van een afwijkende diplomabenaming van een opleiding. Of van een diploma waarvan geen origineel meer beschikbaar is.    

Ook andere aspecten kunnen een rol spelen. Daarom is een gelijkstellingsverzoek altijd uniek en kun je het niet vergelijken met een ander gelijkstellingsverzoek.   
   
Voor de functie van pedagogisch medewerker wordt er ook gekeken naar werkervaring. Om de competenties van relevante werkervaring te meten kan de gelijkstellingscommissie ervoor kiezen een meetinstrument in te zetten.  Werkervaring wordt niet meegewogen bij een verzoek voor andere functies.