Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert een diploma van CIOS?

Op het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) kun je beroepsopleidingen en smalle functiegerichte opleidingen doen. Regionale opleidingscentra (roc’s) die bij CIOS zijn aangesloten, verzorgen deze opleidingen. Sinds een aantal jaren mogen ook roc’s, die niet zijn aangesloten bij CIOS, Crebo-erkende beroepsopleidingen (Centraal register beroepsopleidingen) in sport en bewegen aanbieden. Sommige van deze opleidingen kwalificeren voor pedagogisch medewerker.

In de Diplomacheck staat welke diploma's kwalificeren voor de functie pedagogisch medewerker. Staat het diploma niet in de Diplomacheck? Dan is er een grote kans dat dit diploma niet in de kwalificatie-eis staat en dus niet kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.